tisdag 6 juli 2010

Tesked mot översvämning


Vi kunde ta ner kravallstaketen fem i elva. Men närmare 25 personer deltog ändå i seminariet Missbrukade barn. Kombinationen Junis och Adoptionscentrum om barn som far illa på grund av missbruk i familjen fungerade bra.

Tråkigt för Catharina att inte kunna lyfta på förlåten till siffrorna om hur kommunerna tar hand om barnen i missbruksfamiljer och erbjuder samtalsgrupper. Den uppgiften kommer onsdag kl 11.30. Men jag har kikat lite och vet att min egen kommun Finspång för det första valt att inte svara 2010 och för det andra som många andra kommuner försöker ösa båten med tesked (uppgifterna från 2008 0ch 2009). Svårt att få gehör för preventiva åtgärder eller för resurser för att erbjuda fler barn stöd.

Inga Näslunds beskrivning om barnens situation i Vitryssland och möjligheter att få det bättre i en framtid väckte inte precis glädjerop. Att samarbetet oss emellan varit fruktbart och leder till att ett antal barn och ungdomar i Minsk får bättre förutsättningar att klara livet står klart. Men behovet är ju till synes oändligt stort. Det är tesked som gäller också i Minsk.

Mest värdefullt för framtiden är att Adoptionscentrum får ytterligare inspiration att på sitt föredömliga sätt jobba med alkoholfrågan i andra länder där man verkar. Sydkorea är ett land som har betydande problem.

Vid dagens slut raukade vi hamna i Listerhamn när thailändska ögon fick möjlighet att registrera svensk natur.

/ Per-Åke A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar