fredag 22 oktober 2010

Handelspolitik och amfetamin i Thailand

Under veckan har vi på regionkontoret uppdaterats om status för alkohol- och drogsituationen i Sydostasien. Man kan som jag i en tidigare rapport konstatera alkoholindustrins aktiviteter. De har också hjälp av EUs handelsförhandlare!

Inte oväntat eftersom vi från internationella institutet under ett antal år, med olika svenska regeringar vid rodret, försökt få klarhet i vilka villkor EU ställer på samarbetsländer när det gäller alkohol och det enskilda landets bestämmande över sin folkhälsa.

Just nu pågår förhandlingar mellan EU och Thailand, där landet vill begränsa alkoholindustrins handelsutrymme, men EU säger obönhörligen nej. Nu mobiliseras alla goda krafter i syd och nord i stöd för Thailands förhandlinsposition.

Droger i övrigt då?

I gränsområdet mot Myanmar (Burma) har smugglingen av amfetamin ökat i omfattning. Vi kan konstatera att inte ens området där institutet stöder olika etniska nätverk är förskonat.

Befolkningen ser en betydande skillnad nu jämfört den som var under förre premiärminister Thaksins "War on drugs". Idag ligger uppdraget/makten att bekämpa droghanteringen hos militären vilket gjort att den vanliga poliskåren är passiv. Detta i kombination med en krympt privatekonomi gör att förtroenden eroderas och alternativa försörjningsvägar provas. Då är droghanteringen med sina enorma vinster nära tillhands.

Vi måste utvärdera situationen och se över hur vårt arbete i norra Thailand kan utformas. Problemet är större än bara illegala droger - och det gäller att få uthållighet hos lokalbefolkningen så de själva tar initiativ. Bara då når vi en styrka som står emot drogsyndikaten.

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar