lördag 12 juni 2010

Humanitära insatser

Institutets senaste katastrofinsats var begränsad till Jaffna i norr. Genom vårt långa arbete på ön fanns både lokal kännedom som specialkompetens. Arbetet genomfördes med stöd från Radiohjälpen. I området finns ca 49 000 internflyktingar från tsunamin. Kriget medförde vidare att stora områden odlingsbar mark har minerats och avspärrningar har gjort situationen minst sagt besvärlig för tiotusentals familjer. När projektet avslutades vid årsskiftet 09/10 omfattade det 600 barn i 14 förskolor. Upplägget följde de modeller vi använde direkt efter tsunamin med materialuppsättningar från bland annat UNICEF.

Barnen fick basföda och en omvårdnad i en miljö såväl lek, utveckling som trygghet var viktiga komponenter. Utmaningar har varit många, med förväntningar, prioriteringar och säkerhet som de mest framträdande.

När institutet för närvarande inte har humanitärt hjälparbete på Sri Lanka störs vi inte av den nu förda politiken. Men för Forut, vår norska systerorganisation, innebär den bl a att man ännu inte kan gå in och stötta de tiotusentals tamilska familjer som fördrevs från sina hem under vintern - våren 2009, när slutstriden med LTTE stod. I flyktinglägret Manik Farm i Vavuniya, har den sista matleveransen delats ut. Alla hjälporganisationer har stoppat arbetet, men fortfarande finns ca 20 000 människor i lägret. Många hjälporganisationer saknar också kompetens. Katastrofen i Haiti kom – och även inom humanitärt katastrofarbete finns en marknad.

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar