fredag 17 februari 2012

Dags för verkstad! Spännande!

Bilden visar Naret och Pern i förgrunden, Johan (skymd) samt Koong och Boy som jobbar vid regionkontoret i Chiang Mai. Bertha Maegga från Tanzania Public Health Association (en partnerorganisation), besöker montern vid GAPC 13-15 februari i Bangkok.

De stora utmaningarna för IOGT-NTO-rörelsens arbete i sydostasiatiska regionen är minst fem enligt medarbetarna Naret, Boy och Johan B på regionkontoret i Chiang Mai:
a) politiskt påverkansarbete (advocacy) - ökad kompetens
b) arbetsbelastningen (man håller igång stor verksamhet med relativt lite personal)
c) ASEAN 2014-16 - Sydostasien blir ekonomisk samarbetsregion à la EU - vad innebär det?
d) ansöknings-/rapporteringsfaserna som Forum Syd skapat, 3 år + 1 år + 3 år
e) öka kunskapen om alkohol och narkotika i personal och hos partners

Men det rör sig. Arbetet med Lao Women, dvs kvinnokommittén i det laotiska parlamentet gör framsteg. Laos ska arbeta fram en nationell alkoholpolicy. Speciella förhållanden där det största bryggeriet samägs mellan Carlsberg och laotiska staten. Sälja så mycket öl som möjligt för att få inkomster från det delägda bryggeriet eller bromsa försäljningen med politiska åtgärder för att förbättra folkhälsan. En del målar verkligen in sig i hörn!

En ny partner i Laos, Life Skills Development Association, är inte vilken partner som helst. Det är den första registrerade enskilda organisationen i detta kommunistiska land där allt vad heter civilsamhälle varit strikt reglerat eller obefintligt. Allt genom staten, allt genom partiet.

Vi har två mål med vårt arbete, för det första att bygga och utveckla demokratiska organisationer. Kan man vara så mycket mer pionjär i demokratibyggande än att teckna partnerskap med den första enskilda organisationen?

För det andra ska vi genom olika samarbeten förebygga alkohol och narkotikaproblem såväl genom lokalt arbete som genom att bistå och påverka vid lagstiftningsprocesser. Visst är det en spännande utmaning att tillsammans med det laotiska parlamentens kvinnokommitté vara med om att ge landet en evidensbaserad effektiv alkoholpolitik.

Dags att runda av denna veckas blogg som handlat om att initiera massor av insatser för att förbättra den globala folkhälsan. Konferensen i början av veckan var historisk. Jag är glad att ha fått närvara, lyssna till den omfattande kunskap som finns samlad om vad man kan göra för att minska alkoholens skador på individer, familjer och samhälle. Det negativt fascinerande med detta är att det känns lättare att hitta öron för frågan på en global nivå än att man hemma i Finspång ska vara intresserad av frågan. Problemet i Finspång är missbrukarna på torget som rent estetiskt och trygghetsmässigt stör miljön. "Varför gör inte vi politiker något åt detta?" Så stort är perspektivet på en liten bruksort över skadorna som alkohol orsakar.

Men nya utmaningar väntar. Konferensen i Bangkok gav ett utmärkt tillfälle att prata framtidsplaner med vår bosniska samarbetetsorganisation, CEM. Emina Omanovic och Adis Arnautovic (bilden till vänster) föll mig helt i smaken och vi ska försöka arbeta fram en långsiktig skiss till ett samarbete. Det blir förmodligen att göra en tur till Sarajevo under våren.

Samtidigt som jag varit i Thailand går forskningsprojektet kring marknadsföring av alkohol som holländska STAP driver vidare. Där planeras en utbildning i Dar es Salaam i slutet av mars början av april. Vårt kontor i Dar kommer att vara inblandade i utbildningen på olika sätt. Projektet som i sju länder ska kartlägga hur alkoholindustrins marknadsföring tar sig uttryck och inte minst hur omfattande den är. Sydafrika, Namibia, Zambia, Tanzania, Botswana, Malawi och Burundi är länderna som berörs av MAMPA2. 2010 vid pilotprojektet MAMPA var det Uganda, Ghana, Nigeria och Gambia som kartlades. MAMPA står för Monitoring of Alcohol Marketing Project in Africa. Institutet har varit med som rådgivare i det här forskningsprojektet från dess start. WHOs Afrikakontor i Brazzaville har beställt MAMPA2.

Vårt arbete är spännande. Det är angeläget och mitt i frontlinjen av kampen för en bättre, tryggare och friskare värld. En folkrörelse som samarbetar och mobiliserar med andra organisationer i hela världen för att undanröja det hinder mot utveckling som alkoholen ofta utgör.

Som mellanmål ska jag i den kommunala politiken dra igång ett mångfaldsarbete på fredag nästa vecka. Det är också delvis världen i världen det handlar om.

/ Per-Åke Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar