tisdag 14 februari 2012

900 experter och eldsjälar
Första globala alkoholpolitiska konferensen nånsin! 900 personer, gräddan av forskarvärlden på området alkohol, politiker från ett antal parlament i sydostasiatiska regionen, engagerade personer i organisationer och intreserade thailändska ungdomar är samlade i Bangkok i tre dagar för att ta del av det senaste i forskningsväg och lägga upp strategier.

Alkoholen orsakar ofantlig skada i världen. Här vittnar forskare från Sydafrika - med vetenskaplig evidens - om att 16 procent av all hivsmitta beror på alkohol. Familjevåldet i Thailand är i hög grad alkoholrelaterat. Vart 25 dödsfall i världen orsakas av alkohol. Osv, osv ....

Den stora utmaningen är f n att förmedla all den kunskap som finns om de negativa effekterna av alkohol till politiker för att lägga fast och tillämpa lagstiftning som begränsar konsumtionen.

En majoritet av världens befolkning är trots de stora skador som redovisas vid konferensen nykterister. 81 procent av Afrikas kvinnor dricker inte. På global basis har mer än 60 procent av den vuxna befolkningen inte druckit senaste tolvmånadersperioden.

WHO är välrepresenterat vid konferensen och från Sverige finns Maria Rehnström på Socialdepartementet med. Maria är dessutom en av två ordförande i WHOs grupp för hur WHOs globala alkoholstrategi ska kunna implementeras.

En konferens förändrar inte världen men den skapar forutsättningarna för att starta en rad processer som gör det. Alkoholindustrin kan inte längre fritt breda ut sig till priset av stora hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador. Men som WHOs vice generaldirektör Dr Anarfi Asamoa-Baahs sade: De kommer att göra allt för att misskreditera våra vetenskapliga bevis och de kommer att försöka muta oss.

Jag tror att det skrivs historia i Bangkok dessa dagar. Global folkhälsohistoria.

På bilderna ses a) Torun Saether från norska Blå Korset och professor Isidor Obot, Nigeria; b) Amanda Ylipää, UNF, med nya vänner; c) Konferenspodiet.

Per-Åke Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar