tisdag 1 november 2011

Sista Fältbesöken - Tanzania Girl Guides

Hej igen!
Sista fältbesöket var i veckan hos Tanzania Girl Guides i Morogoro, där jag bland annat spelade in reklamsnutten i inlägg nedan. Med oss till Morogoro åkte Stella, som sitter i styrelsen för Tanzania Girl Guides nationellt. Resan till Morogoro tar ca 3 timmar effektiv körtid och lite kortare än 20 mil.
En skola i Morogoro, med Ulugurubergen i bakgrunden.
Jag filmade, fotograferade och intervjuade också några flickscouter på de tre skolor vi besökte där. Att intervjua barn är mycket enklare än att intervjua vuxna. De svarar på det man frågar - kort och koncist. Blir så mycket enklare att klippa ihop det till något bra sen. Vuxna har en tendens att lägga ut orden och komma ifrån ämnet och sen vet man inte riktigt vad de har sagt. Speciellt inte om det är på swahili. Och exakt vilka ord var det som var svaret på frågan? Och sa de det i en hel mening?
Koncentrationen är hög när vi kommer.
Tanzania Girl Guides bildades redan 1928 och arbetar i 17 olika distrikt i Tanzania, där Morogoro är ett av dem. Syftet med verksamheten är att stärka tjejerna, så att de kan bli självsäkra och självständiga individer genom guidning. Den del som IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut stödjer under ett projekt mellan 2010 och 2012 är kopplad till aktiviter som rör alkoholfrågan i fyra av distrikten, som förutom Morogoro är i Iringa, Tanga och Tameke.
En flickscoutspatrull.
Tanzania Girl Guides arbetar på motsvarande sätt som Burudi Girl Guides och Kenya Girl Guides med både teoretiska delar och praktiska övningar och sång, drama, poesi med mera.
Det är fina grejer att vara flickscout!
När vi kom dit fick vi som vanligt träffa många av de viktiga personerna. På en av skolorna började vi med ett besök inne hos rektorn, där vi fick träffa en "Guider", som är den ansvariga för Girl Guides-verksamheten på skolan. Därefter fick vi gå till klassrummet och sitta längst fram. Någon ansvarig person presentera sig och talar om vilka vi är. Och eftersom vi denna gång var i Tanzania var det swahili som gällde. Vi får sedan presentera oss lite kort och övriga som var med gjorde det också. Man är ju en liten delegation varje gång man kommer.
Vi fick som vanlig sitta längst fram. Denna gång i vanliga skolbänkar.
Därefter ställer Gunnar och Masudi frågor till flickscouterna, som rör både hur de är indelade och deras arbetssätt men också rena kunskapsfrågor om alkoholens effekter och vilka erfarenhetr de själva har av alkohol. Om det förekommer hemma eller om de känner kompisar som har testat alkohol eller har gjort det själva.
Och barnen satt fyra eller fem i varje skolbänk och på golvet.
Detta är i alla fall vad jag tror att de pratar om. Fast jag börjar förstå en hel del swahili nu, så sammanhangen brukar jag uppfatta ganska bra. Ibland går även humorn fram på swahili och då känner jag mig väldigt nöjd.
Fotodags - alla scouterna har samlats.
Efter att Gunnar och Masudi ställt sina frågor brukar de även fråga om jag vill ställa några frågor. Utmaningen blir lite väl stor att göra det på swahili så jag brukar istället fokusera på att prata med dem efteråt för någon filmintervju eller spela in ljud när de sjunger eller fotografera dem utomhus.
Ha det gott så hörs vi snart igen!
Camilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar