onsdag 17 november 2010

Lee Kuan Yew och Bucklebury

Om Kina år 2020 stoppar konsumtionen av japanska varor en månad går 10 000 företag i Japan i konkurs.

Det är ett scenario som Lee Kuan Yew, 87, Singapores förste premiärminister och numera Mentor minister för regeringen för fram i en på femårsdagen översatt intervju från Der Spiegel 2005. Att man bemödar sig att publicera så pass gamla intervjuer bygger säkert på att Lee Kuan Yew nått en hög ålder, 87, men fortfarande möts av respekt som ingen annan statsman i Sydostasien. Mannen som bröt med Malaysia efter bara två år i federationen och förde det lilla landet utan naturresurser till självständighet och en tätposition i världen vad gäller utveckling och levnadsstandard.

Jag vet också att det finns grupper, gästarbetare med flera, i Singapore som inte omfattas av ovanstående samt att det är si och så med några demokratiska världen som tryckfrihet, men här i regionen står landet ut som ett föredöme och blev också för drygt trettio år sen en vägvisare för Deng Xiaoping i arbetet att ta Kina ur fattigdom.

I intervjun berör Lee Kuan Yew konkurrensen mellan ”Väst” och ”Öst”, mellan Kina och Singapore samt det politiska scenariot i Asien. Han pekar på att för drygt 200 år sen stod Indien och Kina för 40 procent av världsekonomin. Snart är man där igen. Indien går långsammare än Kina eftersom man satsat mindre på den så viktiga infrastrukturen. Här kan man också se orsaken till ländernas strävan efter hamnar i regionen. Sri Lanka är ett exempel där de regionala stormakterna stångas. Kinas utbyggnad av snabbtåg spelar i en egen division. Om vi i Sverige inte kan köra tåg när det faller blöta löv eller snöar, tänk då på utmaningarna i Harbin, Chongqing och andra mindre kända knutpunkter i det stora landet.

Vad kan då lilla Singapore göra? Jo satsa på det som Kina inte kan idag exempelvis högteknologi inom biomedicin. Jag kan se likheter med Sverige. Var kommer vi att kunna ha en internationell framskjuten plats om 20 år? En samlad strategi behövs.

http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-43163665.html

Slutligen ser jag nu att Bucklebury blir det gamla imperiets svar på Ockelbo!

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar