fredag 24 september 2010

I mötet händer något

Internationella torget! 'Inter' betyder 'mellan'. 'Torg' är en plats för människors möte. Vi möter människor på torget. Engagerade människor med samma perspektiv som vi. En familj. En värld. Vi är alla bröder och systrar och fredlig samvaro bygger på samarbete och tolerans. Oavsett valutfall.

Jag ägnar mig åt 'koppleri'. Jag introducerade Ninve på Länsnykterhetsförbundet hos UNIFEM i Göteborg. Mycket möjligt att det blir samarbete kring 25 november, du vet Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Men också senare.

Jag kopplade ihop Disa på NBV med Baha'i, som har samma syn på droger av olika slag som oss. Att deras syn på familjebildning skiljer sig från min hindrar inte att kampen mot drogerna bedrivs tillsammans.

FOI, Försvarets forskningsanstalt, har en monter. Den fokuserar på konflikter och våld. På min fråga om man forskat på alkoholens och narkotikans roll i konflikter, massvåldtäkter och andra övergrepp skiner mannen i montern upp, tar en penna och skriver. "Det ska jag ta upp nästa gång vi diskuterar forskningsprojekt."

Anita och Berit på FN-förbundet liksom UNICEF-tjejerna blir jätteglada när jag berömmer deras gemensamma monter.

Internationella torget är möten. Det är i mötet som något händer. När vi lyssnar och uppskattar blir vi själva lyssnade till och röner uppskattning. Att få gehör för aktioner mot våld mot kvinnor är inte svårt. Att vinna fullt stöd för att minska våldet genom att göra något åt alkoholen är lite svårare. Inte så att man inte förstår. Men från insikt till handling, den processen kan behöva tid.

För oss är Internationella torget ovärderligt i mötet med andra - människor och organisationer. /PÅA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar