tisdag 25 maj 2010

Barnen, Rädda Barnen, alkohol o narkotika

"What we do for children today, they will do for us tomorrow." Med orden från 1919 av grundaren av Rädda Barnen (Save the children) avslutade Elisabet Dahlin, svenska Rädda Barnens generalsekreterare, sitt tal om barnens rättigheter vid andra dagen av World Forum Against Drugs. Självklart fokuserade hon på hur alkohol och narkotika påverkar barn. Hon kunde berätta att mer än hälften av alla barnsoldater måste genomgå rehabilitering för missbruk när konflikter upphör eller när barnen lyckas fly från soldatuppdraget.

Även i Sverige far tusentals barn illa på grund av olika droger. Närmare 400 000 barn i vårt land lever i familjer med risk- eller missbruk av alkohol eller narkotika. Rädda Barnen gör ett mycket bra arbete för många av dessa barn. Men återspeglar situationen Rädda Barnens profil i hela alkohol- och narkotikadebatten?
Hur vill Rädda Barnen skärpa politiken på det här området?
Hur vill Rädda barnen att svenska folket ska förändra sin alkoholkultur för att färre barn ska behöva leva i otrygghetens och godtyckets familjer där familjemedlemmen alkohol styr vardagen?

Rädda Barnens potential i form av storlek, engagemang och kunskap om barns villkor utgör en enorm möjlighet för att påverka för ett minskat drickande i Sverige.

Att Rädda Barnen finns i ett stort antal länder kan vara en möjlighet för organisationer i många utvecklingsländer att få stöd när de vill få sina regeringar och parlament att anta evidensbaserade lagstiftningar om alkohol och narkotika till skydd för barn. Men då måste Rädda Barnen (Save the Children) hålla en högre profil i dessa frågor.

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar