måndag 24 maj 2010

Droger berövar människor deras rättigheter


Drogmissbruk ska ses som en rättighetsfråga. Det var avgående chefen för UNODC Antonio Maria Costas budskap när han inledningstalade vid World Forum Against Drugs. Utvecklingen av alkohol- och narkotikamissbruk är särskilt alarmerande för utvecklingsländer vars resurser är knappa och utmaningar av olika slag enorma.

A M Costa betonade starkt att missbruk ska behandlas som en rättighetsfråga.
Rätten till hälsa
Alla missbrukare ska ha tillgång till behandling antingen genom terapi eller också på medicinsk
väg. Behandling förebygger också spridning av HIV bland injektionsmissbrukare varför UNODC samarbetar nära med UNAIDS.
Rätten till utveckling
Missbruk är orsak till fattigdom men fattigdom är också en drivkraft bakom missbruk n'r drogen används som flyktmedel.
Rätten till säkerhet
Droger utgör ett hot mot individer och nationer. Idag hotar narkotikahandeln stabliliteten och suveräniteten för flera länder i Västafrika och Centralamerika.
Mänskliga rättigheter
Miljoner personer som fastnat i missbruk inkl barn sätts i fängelse istället för att erbjudas behandling. I vissa länder dödas människor för narkotikainnehav. Detta strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Antonio Maria Costas budskap var glasklart. Kampen mot narkotika komem aldrig att ges upp och man kan f n se en viss nedgång av missbruket i världen. Men det får inte förleda någon att tro att man inte ska jobba vidare och ännu hårdare. Genom att betona att missbruk är en fråga om rättigheter lyfter man också fram dem i en missbrukares närhet som drabbas lika hårt eller hårdare än missbrukaren själv. Därigenom vidgas frågan att inte bara gälla missbrukarens rättigheter utan också anhörigas och andra i missbrukarens närhet.


EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar