måndag 24 maj 2010

Alkohol och narkotika hotar Afrikas utveckling


Vid WFAD i Stockholm fokuserar man på drogsituationen i Afrika söder om Sahara. Läget är allvarligt. Västafrika har varit ett transitområde för kokain från Sydamerika till Europa i många år. Östafrika har under senaste åren börjat spela en allt mer framträdande roll som transitregion för opiater från Pakistan och Thailand.

Det allt dominerande bruket av cannabis och i delar av Östafrika khat, ser nu ett ökande bruk av andra droger som sprids kring transithandeln. Parallellt med detta sker också en ökning av exponeringen av västerländsk alkohol. Tillsammans med ett mycket omfattande bruk av illegalt producerad alkohol befinner sig Afrika söder om Sahara i en situation som blir allt allvarligare i fråga om alkohol och narkotika. Det påkallar insatser av det internationella samfundet såväl stater som det civila samhället.

Seminarierna om Öst- och södra Afrika med Jennifer Kimani, Kenya, Rogers Kasirye, Uganda och Solomon Rataemane, Sydafrika samt Västafrika med Isidor Obot, Nigeria och Abdoulaye Diouf, Senegal, var både skrämmande men samtidigt hoppingivande. De ger hopp eftersom kunskapen om situationen och att man inte förnekar problemen skapar en förutsättning för att formulera policies och att vidta åtgärder.
Men, svenska regeringen och Gunilla Carlsson, det brådskar. Ta stöd i beslutet om en global alkoholstrategi från förra veckan när 193 stater i Genève under Världshälsomötet enat beslutade om alkoholstrategin. Ta stöd i beslutet och öronmärk ett större antal miljoner för insatser för att stärka afrikanska länders arbete med att utforma evidensbaserad alkoholagstiftning. Allt finns på plats, det vetenskapliga underlaget och organisationer som kan omsätta underlaget i processer som leder fram till nödvändig lagstiftning. Men det låter sig inte göras utan medel.


EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar