tisdag 25 maj 2010

Cannabis - Barn - Utvecklingsländer

WFAD är på väg att avslutas. Robert DuPont, USA , som under 30 år forskat och informerat om narkotika lovordar svensk narkotikapolitik och svenska insatser genom åren. Han nämner Nils Bejerots stora betydelse i den tidiga narkotikaforskningen.

WFAD-konferensen 2010 i Stockholm får honom att formulera tre prioriteringar som han menar ska vara vägledande i det fortsatta arbetet:

- Fokusering på CANNABIS vilket forskning som presenterats vid WFAD visar behovet av. Cannabis är inte så oskyldigt som många narkotikaliberaler och legaliseringsförespråkare hävdar. Även medicinsk cannabis ger negativa effekter.

- BARNS RÄTTIGHETER - barn ska inte behöva utsättas för droger och inte heller effekterna av andras drogbruk, inkl föräldrars.

- UTVECKLINGSLÄNDER är tredje prioriteringen. Deras situation blir alltmer prekär. Produktions- och distributionsländer drabbas själv av tilltagande drogmissbruk. En redan svår situation med omfattande fattigdom, ohälsa, konflikter m m förvärras ytterligare.

Efter DuPonts prioriteringar avslutade WFADs ordförande Sven-Olov Carlsson med att betona vikten av ett tredje WFAD. Det kan bli Mexiko som står som värd. En inbjudan föreligger. Att arbetet ska fortsätta var representanterna från mer än 60 länder överens om.

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar