tisdag 25 maj 2010

Maffia nr 1, 2, 3, 4 och 5

När Argentina under Falklandskriget hade svårt att köpa vapen trädde den italienska maffian in och levererade i stort sett vad Argentina behövde. Föreläsningen "Mafia and Drugs" gjorde klart hur otroligt starka krafter som styr narkotikahandeln men också annat som vapenhandel,. penningtvätt m m.

Den italienska journalisten Fabio Bernabei beskrev Vid WFAD de fem maffiorna (Cosa Nostra, Camorra, Scara Corona Unita, 'Ndranghetan och Den femte Maffian) i Italien som styr narkotikahandeln inte bara i Europa utan också i USA. I Tyskland finns t ex 229 'ndrinas, dvs 'ndranghetafamiljer, som via restauranger tvättar narkotikapengar. Enbart 'ndranghetan, den kalabriska maffian, omsatte under 2007 omkring 43 miljarder euro, varav huvuddelen kom från narkotika.

Krig mellan de olika maffiorna förekommer men oftare delar man upp marknader emellan sig. Man samarbetar också med nigeriansk maffia som styr huvuddeln av kokainhandeln till Europa från Castel Volturno som Camorran lämnade från sig. Det är lätt att förstå omöjligt uppdraget att bekämpa narkotikahandeln är när den största hamnen i Medelhavet Gioia Tauro hanterar 3 500 containrar varje dag. Tullen hinner kontrollera 25 av dessa, mindre än 1 procent alltså. Det som eventuellt förloras genom upptäckt kompenseras av allt som slinker igenom ett mycket grovmaskigt nät.

Det är uppenbart att svårigheterna att kontrollera produktions- och distributionsleden gör det än mer angeläget att påverka marknaden. Vill man att kriminella gäng och maffia ska kunna fortsätta att kontrollera vardagslivet och störa staters stabilitet så snortar man på på Stureplanskrogarna. Det är snortgängen, lyxknarkarna, som håller delar av kriminaliteten vid liv.

EH

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar