tisdag 31 augusti 2010

Kenya Girl Guides

Nu är vi i Nairobi och har idag besökt Kenya Girl Guides Associations huvudkontor. Där fick vi träffa flera i ledningen och projektansvariga för det samarbete som vi har. Vårt samarbete inleddes förra året och syftet är att alkoholfrågan på sikt ska mainstreamas i KGGA:s material och verksamhet.

Guides – och scouterna för den delen – finns över hela Kenya, och skär igenom alla samhällsskikt. De är med andra ord inte en organisation enbart för medelklassen utan man vänder sig till alla, även till de flickor som bara äger kläderna de har på sig. Med den spridningen finns det också möjlighet att sprida kunskap om alkohol och droger på ett helt annat sätt än till en organisation som enbart är baserad i ett område.

Detta är Jane, projektansvarig.


Trots tidigare interna svårigheter upplever vi att detta är en stabil organisation, vars verksamhet pågår självständigt och med tydliga mål. Nästa vecka ska de, tillsammans med några andra partners i Östafrika, få en 10-dagars utbildning i LFA: Logical Framework Approach, en metod som hjälper organisationer att definiera målet och hur man ska uppnå det . 10 dagars utbildning är standard för vårt regionkontors LFA-utbildningar. Jag måste säga att jag blir lite imponerad att man ger sig den på att nå ut med LFA-konceptet!

Här står vi utanför deras kontorsbyggnad.


Helen Richard och Rosmarie Strasky

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar