tisdag 8 oktober 2013


Seoul, Korea – kraftsamling för folkhälsa                                2013-10-06
Great community! Det är alla överens om här på GAPC i Seoul. Känslan av en mängd kunniga, engagerade, målinriktade kvinnor och män som inte likgiltigt accepterar en utveckling där människor far illa av alkohol. Kvinnor och män som är beredda att utmana alkoholnormer och traditioner som underblåses och byggs upp av en hänsynslös alkoholindustri.

Nej, vi är inga riddare i skinande rustningar men vi ser vad som händer och vägrar att enbart se på när andra – som tjänar stora pengar på produktion, distribution och marknadsföring av alkohol - styr utvecklingen. Vi är över 700 personer från 45 länder och vi är stridslystna.
Vid öppnandet igår citerade GAPAs ordförande Derek Rutherford den tyske författaren J W Goethe: ”Det räcker inte att veta, man måste tillämpa kunskapen.
 Det räcker inte att vilja, man måste göra.”


Under måndagen kunde jag koppla ihop Sampath de Saram från ADIC i Sri Lanka med Dr Hellen från Sarawak för att mötas i en diskussion om alkoholens egentliga respektive förväntade effekter; jag pratade en längre stund med Professor Monica Swahn från Georgia State University, professor i global folkhälsa hur vi kan koppla hennes planerade forskning i Uganda om alkoholreklam med vårt arbete, med våra undersökningar. En av mina och andras roller här på GAPC är detta att skapa kontakter. Vårt bistånd i 11 länder gör att de samlade erfarenheterna hos våra dryga 20-talet partners utgör en stor kunskapskälla hur man kan minska de skador alkohol förorsakar individer, familjer och samhälle.
GAPC är ett kunskapsforum av stora mått, men det är också ett verkligt batteriladdande tillfälle för oss som jobbar med alkoholfrågan. En stor, engagerad, kunnig familj för ett gemensamt mål: En global hälsa.

GAPC = Global Alcohol Policy Conference
GAPA = Global Alcohol Policy Alliance

/ Per-Åke Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar